Polski frontend

Przeprogramowani YouTube

Mentoring, mastermind i konsultacje ... ale po co? | Przeprogramowany vLog v.0.42

Jaki sens mają mentoring, grupa mastermind czy konsultacje w kontekście np. nauki programowania? Posłuchaj co do powiedzenia ma Adam zarówno z perspektywy mentora jak i ucznia :) Odcinek podcastu Mała Wielka Firma: https://malawielkafirma.pl/mastermind-praktyczny-poradnik/