Polski frontend

Frontstack.pl

Mediator design pattern

Mediator design pattern jest przykładem behawioralnego (czynnościowego) wzorca projektowego. Wzorzec ten zastosujemy w przypadku gdy w naszym systemie będziemy posiadali wiele komunikujących się ze sobą obiektów. Wraz z rozbudową systemu i rosnącą liczbą obiektów powiązania między nimi mogą zacząć być trudne do utrzymania. Do tego każda zmiana w interfejsach obiektów będzie pociągała za sobą zmiany […]

The post Mediator design pattern appeared first on Frontstack.pl.