Polski frontend

Artur Chmaro YouTube

Logowanie via Github ⚡️ Next + NextAuth + Prisma

W tym materiale dowiesz się jak użyć NextAuth do logowania użytkowników z użyciem ich konta na Githubie (OAuth). Konta użytkowników przechowywane są w bazie danych. Za komunikację z bazami odpowiada Prisma. Lekcja pochodzi z mojego autorskiego kursu "Fullstack React w Next.js" https://sklep.fullstak.pl #NextAuth #Next #Prisma 0:00:00 - NextAuth intro 0:01:15 - Kurs Next 0:03:00 - Ekran logowania 0:05:00 - Instalacja NextAuth 0:06:00 - OAuth w Githubie 0:09:00 - Konfiguracja NextAuth 0:11:00 - Funkcja signIn() 0:15:00 - Komunikacja z Github API https://next-auth.js.org/ https://www.prisma.io/ Blog: https://fullstak.pl/ Instagram: https://instagram.com/fullstak_pl/ Discord: https://discord.gg/Ft9nb4C Twitter: https://twitter.com/ArtiChmaro