Polski frontend

Web Dev Insider YouTube

Largest Contentful Paint (LCP) ⚡️ - jak optymalizować? / Zoptymalizowany Front-end

Lekcja z kursu Zoptymalizowany Front-end (https://www.webdevinsider.pl/zoptymalizowany-frontend) na temat optymalizacji Largest Contentful Paint (metryki wchodzącej w skład Core Web Vitals, tak bardzo kluczowej z punktu widzenia postrzegalnej wydajności front-endu). #lcp #largestcontentfulpaint #corewebvitals