Polski frontend

Comandeer’s blog

Kwacze jak kaczka…

Typy proste w JavaScript są nieco specyficzne, bo można ich używać jak obiekty. W końcu kto z nas nie użył nigdy metody replace na zwykłym ciągu tekstowym? Ale czy da się zrobić na odwrót, czyli potraktować obiekty jak typy proste?