Polski frontend

Comandeer’s blog

Kurtyna cienia

W dniach 5 i 6 marca 2018 roku postanowiono zabić deklaratywny Shadow DOM. Stało się to w czasie meetingu Web Platform WG w Tokio.