Polski frontend

Comandeer’s blog

Krakowskie Dni Informatyki 2022

Postanowiłem objąć patronatem Krakowskie Dni Informatyki 2022!