Polski frontend

overment YouTube

Konfiguracja terminala na MacOS 2022: Hyper.is, oh-my-zsh

W tym filmie pokazuję narzędzia, konfigurację oraz sposoby wykorzystania terminala w połączeniu z iTerm2, Hyper.is, Fig, oh-my-zsh a nawet Keyboard Maestro. Pokazany na filmie przykład połączenia z IDE dotyczy IntelliJ ale w Visual Studio Code również bez problemu można korzystać z terminala. Theme: https://github.com/ohmyzsh/ohmyzsh/wiki/Themes Pluginy: https://github.com/ohmyzsh/ohmyzsh/wiki/Plugins Hyper.is: https://hyper.is Keyboard Maestro: https://www.keyboardmaestro.com Fig: https://fig.io Konfiguracja Hyper: https://space.overment.com/hyper-config-lxGc0/#4e2061ad9beef1f0faaf57b107fc2d458832b0f288772b1ff5f2b4c252208ce5