Polski frontend

Frontlive.pl by Olaf Sulich

Kompendium Code Review - dobre praktyki oceniania kodu

Jak oceniać i przyjmować feedback odnośnie kodu? Oto złote zasady Code Review - jednego z najważniejszych procesów podczas tworzenia projektów komercyjnych.