Polski frontend

Blog – SarvenDev

Kiedy klasa powinna być finalna?

Jedną z cech programowania obiektowego jest dziedziczenie. Jednak jak każdy element w programowaniu powinno ono być dobrze przemyślane. Istnieją problemy, które nadają się do rozwiązania przez dziedziczenie, jak i mamy problemy, które przez dziedziczenie nie powinny być rozwiązywane. Pisałem o tym więcej w artykule – Kompozycja ponad dziedziczenie. W wielu projektach istnieją rozbudowane hierarchie dziedziczenia, […]

The post Kiedy klasa powinna być finalna? appeared first on SarvenDev.