Polski frontend

Blog Vived

JVM Tuesday vol. 44

W dniu dzisiejszym mały "rant" na GlassFisha, nowa seria wideo od Oracle o JEPach, oraz minor Kotlina który nie jest wcale taki minorowy.