Polski frontend

Przeprogramowani YouTube

Jeden powód! Dlaczego pracuję w tej samej firmie 7 lat? | Przeprogramowany vlog v0.0.29

Stosunkowo częsta zmiana pracy w naszej branży jest czymś całkowicie normalnym. Skoro tak, dlaczego Adam pracuje w tej samej firmie już ponad 7 lat? W tym vLogu dowiesz się też dlaczego warto interesować się częścią biznesową firmy i jak rozmawiać z biznesem.