Polski frontend

overment YouTube

JavaScript Promise #4 - Promise API

Klasa Promise posiada 4 metody statyczne, które możemy wykorzystać w zależności od naszych potrzeb, bez konieczności tworzenia nowego obiektu. Najbardziej użyteczną z nich jest metoda all(), umożliwiająca uruchomienie wielu obietnic równolegle (eng. parallel)