Polski frontend

Frontlive.pl by Olaf Sulich

Javascript - Nullish coalescing & Optional chaining

Specyfikacja ECMAScript cały czas się rozwija, powstają nowe ciekawe featury. Jakiś czas temu, zostały zaproponowane, przez Gabriela Isenberga, dwa nowe: nullish coalescing i…