Polski frontend

FSGeek blog

Javascript notebook - Dnotebook

Jupyter Notebook jest jednym z najbardziej popularnych notebooków w świecie Data Science. Umożliwia szybkie pisanie i dzielenie się kodem. Do tej pory nie było odpowiednika dla programistów JavaScript, ale ostatnio to się zmieniło. Pojawiło się nowe rozwiązanie — Dnotebook.