Polski frontend

Frontstack.pl

JavaScript i zmienne CSS (custom properties)

Pojawienie się zmiennych w świecie CSS dało front-end developerom większe możliwości w kontekście tworzenia nieco bardziej rozbudowanego stylowania. Umożliwiają one również pisanie dużo czytelniejszego kodu dla nowo tworzonych stron. Ułatwiły też w znacznym stopniu ingerowanie w style CSS za pomocą JavaScript. JavaScript i zmienne CSS współgrają ze sobą bardzo bardzo.CSS variables (znane również jako Custom properties) – czym […]

The post JavaScript i zmienne CSS (custom properties) appeared first on Frontstack.pl.