Polski frontend

overment YouTube

Jak wykorzystuję OpenAI, GPT-3.5, GPT-4 i text-embedding-ada-002 [możliwości Alice] [AI Devs DEMO]

Dołącz do AI Devs 👉 https://www.aidevs.pl W tym warsztacie pokazuję jak wykorzystuję GPT-4 do optymalizacji codziennych zadań poprzez fakt, że GPT-4 jest dla mnie dostępne w dowolnej aplikacji, jest podłączone do mojej bazy danych oraz jest zdolne do wykonywania różnego rodzaju akcji, również w tle. ‍ – ChatGPT vs GPT-4 – Integracja GPT-4 z dowolnym programem na komputerze i telefonie – Spersonalizowana interakcja i własna baza wiedzy – Rozszerzanie możliwości GPT-4 i obchodzenie ograniczeń – Szybki development narzędzi zwiększających produktywność – GPT-4 realizujące zadania w tle Pokazuję: – moje makra – moje automatyzacje – przykłady integracji z różnymi aplikacjami (notion, feedly) – integrację ze Slack – Alice i jej możliwości 💪