Polski frontend

Oskar Kowalów - blog o programowaniu

Jak warunkowo dodać właściwość do obiektu?

Jak możemy warunkowo dodać jakąś właściwość do obiektu? Można to zrobić na kilka sposobów. if...else Tradycyjny sposób to dodanie prostego…