Polski frontend

Artur Chmaro YouTube

Jak użyć React Hooks w Reduxie

Z materiału dowiesz się jak pobierać stan oraz wywoływać akcje w Redux z użyciem React Hooks.