Polski frontend

Piotr Kowalski — JavaScript, Front-end oraz Node.js

Jak stworzyć 3 pliki o różnych rozszerzeniach za pomocą 1 polecenia?

Oczywiście można stworzyć pliki za pomocą swojego IDE, ale może zaistnieje potrzeba stworzenie jakiegoś skryptu, albo może… dobra, wydaje mi się, że nie muszę tłumaczyć więcej.

Magiczne polecenie to:

touch index.{html,css,js}

Polecenie przydatne kiedy w aplikacji korzystasz z idei komponentów, a każdy komponent składa się np. z:

*.html - markupu *.js - kontrolera *.css - definicji wyglądu

Psst… polecenie nie działa na M$ Windows. Sorry.