Polski frontend

FSGeek blog

Jak ogarnąć relacje w bazie danych - Prisma i Fastify

Relacje leżą u podstaw baz relacyjnych. Bez nich nie bylibyśmy w stanie tworzyć tak zaawansowanych modeli. W dzisiejszym poście pokazuję, jak można dodać relacje do bazy danych w Prisma.