Polski frontend

webroad.pl

Import dużej bazy danych MySQL (MariaDB) za pomocą CLI

Kiedy baza danych zaczyna się rozrastać, ciężkie staje się używanie GUI (np. phpMyAdmin) podczas importów wielkich bazodanowych zrzutów. Na szczęście można użyć do tego CLI. Życie od razu staje się prostsze. Zaloguj się do serwera przez SSH, a następnie wykonaj poniższą komendę: [crayon-5fa1188dd7ca0897679914/] Zadziałało! Import dużej bazy MySQL w PLESK Nie jest fajnie jednak podawać […]