Polski frontend

FSGeek blog

Idealne źródło danych dla twojej aplikacji - Firebase Firestore

Aplikacja bez bazy danych byłaby uboga. Na szczęście Firebase daje dostęp do bazy danych NoSQL. Możemy ją wykorzystywać na wielu różnych platformach w tym Web. Jak praktycznie wykorzystać Fireastore w naszej aplikacji?