Polski frontend

Comandeer’s blog

HTML nie żyje, niech żyje HTML!

To już oficjalne: HTML5 przestaje istnieć!