Polski frontend

Artur Chmaro YouTube

Headless CMS w praktyce

Nagranie po live tylko dla zapisanych osób: https://sklep.fullstak.pl/szkolenie/headless-cms-praktyka Czego się dowiesz: - Co to jest Headless CMS? - Zalety i wady - Strapi - GraphCMS - WordPress jako Headless 😱 - Przykłady użycia w Next.js #headless #nextjs #wordpress