Polski frontend

overment YouTube

GraphQL - #3 Resolvers

Resolver to funkcja lub metoda, zwracająca wartość dla typu lub pola, zdefiniowanych w schemacie opisującym API serwera. Resolver może zwracać obiekt, wartość skalarną (taką jak String czy Number) lub obietnicę.