Polski frontend

Comandeer’s blog

Goto

We wrześniu zastanawiałem się nad tym, jak obsługiwać asynchroniczność w ES3. Wspominałem tam o mechanizmach pozwalających na przekazywanie sterowania. Otóż myślałem nad tym potem trochę i uświadomiłem sobie, że istnieje jeszcze co najmniej jeden taki mechanizm: pętle. I nieco ich nadużywając można zrobić… goto.