Polski frontend

Wojciech Szućko

Generyczna obsługa błędów w Angular

Generyczna obsługa błędów to niezbędny element każdej aplikacji. Taką obsługę zapewnia własny ErrorHandler. Dzięki niemu wyświetlisz komunikat o błędzie lub zalogujesz błąd do zewnętrznych systemów. Podstawowe działanie Podstawowym rozwiązaniem, które Angular dostarcza to logowanie błędu w konsoli przeglądarki. Możesz zmienić te zachowanie dodając własną klasę CustomErrorHandler, która będzie implementować metodę handleError. Własny ErrorHandler Załóżmy, że gdy wystąpi błąd w aplikacji chcesz wyświetlić użytkownikowi komunikat o błędzie. Do implementacji tej funkcjonalności potrzebujesz serwisu otwierającego dialog z komunikatem, komponentu z komunikatem i klasę CustomErrorHandler, która implementuje interfejs ErrorHandler. Serwisem, który otwiera dialogi może być MatDialog z biblioteki @angular/material, implementacja komponentu z komunikatem…

Artykuł Generyczna obsługa błędów w Angular pochodzi z serwisu Wojciech Szućko.