Polski frontend

Głównie JavaScript

Generatory i Iteratory

Generatory i Iteratory

Pętla for..of to nowy rodzaj pętli. Pętla ta działa tak jak zwykła pętla for..in przy czym elementy w zmiennej to nie indeksy jak w przypadku for..in tylko wartości. Razem z tą pętlą wprowadzono do języka nowy protokół czyli iteratory oraz cukier syntaktyczny czyli generatory.

Kliknij aby zobaczyć cały artykuł