Polski frontend

Artur Chmaro YouTube

Gatsby + Strapi - Logowanie użytkownika

Z tego materiału dowiesz się jak można dodać funkcję logowania użytkowników. Gatsby używamy oczywiście jako front-end, a headless cms jest naszym osobnym back-endem, z którym będziemy się komunikować. Strapi (back-end) domyślnie oferuje endpoint, który pozwala tworzyć lub logować użytkowników. Wykorzystamy go, a sesje użytkownika przechowamy w localStorage. Z poziomu Gatsby utworzymy także routing oraz komponenty, które umożliwią nam logowanie użytkowników i zabezpieczanie dostępu do treści dla niezalogowanych osób. Kod z tego odcinka: https://github.com/Chmarusso/blog-v2/commit/ccd43c1cdfcb55143d631d1f1e3c8bdfe07466ef Strapi: https://strapi.io/documentation/3.0.0-beta.x/plugins/users-permissions.html#authentication Gatsby: https://www.gatsbyjs.org/tutorial/authentication-tutorial/ Blog: https://fullstak.pl/ Instagram: https://instagram.com/fullstak_pl/ Discord: https://discord.gg/Ft9nb4C Twitter: https://twitter.com/ArtiChmaro