Polski frontend

Frontlive.pl by Olaf Sulich

Funkcyjne modelowanie domeny i nielegalne stany w TypeScript

Modelowanie domeny to proces przełożenia założeń nad kod. TypeScript, jeśli wykorzystamy go w odpowiedni sposób, może dzięki swoim typom świetnie odwzorowywać wymagania biznesowe.