Polski frontend

Vived

Frontend Thursday vol. 34

W dzisiejszej edycji mamy dla bardzo ciekawą bibliotekę do Angulara wyłączającą zone.js, przegląd nowoczesnych narzędzi do budowania aplikacji i zestawienie nowych funkcjonalności Node.js i Deno.