Polski frontend

FSGeek blog

Firestore - tworzenie, modyfikowanie i usuwanie danych

Przy bazie danych równie istotne, jak pobieranie danych, jest również ich tworzenie. Do podstawowych operacji możemy zaliczyć tworzenie, edycję i usuwanie dokumnetów oraz kolekcji. W przypadku Firestore jest kilka rozwiązań, które mogą zdziwić. Szczególnie osoby przyzwyczajone do baz relacyjnych.