Polski frontend

FSGeek blog

Fastify + Hotwire - nowy (lepszy?) pomysł na frontend

Obstawiam, że 90% aktualnie tworzonych aplikacji opiera się na podział frontend, backend i przesył danych pomiędzy nimi w postaci JSON'a. Frontend prosi o dane i gdy je otrzymuje, to odpowiednio modyfikuje wygląd strony. A może można przesyłać coś innego niż JSON?