Polski frontend

koduje YouTube

ES Modules i komponenty Vue.js - Aplikacja messenger #2

W tym wideo przerobimy statyczną stronę HTML na aplikację VueJS z podziałem na komponenty - bez konieczności znajomości NodeJS czy NPM. 00:00 - Wprowadzenie 00:21 - Jak zrobić serwer lokalny z auto odświeżaniem 01:17 - Dokumentacja Vue.js 02:04 - Czym jest JS Fatigue? 02:17 - Instalujemy Vue.js 03:31 - ES modules i import maps 05:04 - Komponenty Vue.js 06:38 - Podpowiadanie składni HTML w stringach 07:22 - Vue.js Single File Components 11:38 - Dzielimy aplikacje na mniejsze komponenty 16:49 - O wydajności, prerenderingu i SSR 18:23 - Wydzielamy style do komponentów 21:06 - Podsumowanie Zobacz kod źródłowy i więcej na: https://www.koduje.pl/dostepne-materialy/es-modules-i-komponenty-vue-js-aplikacja-messenger-czesc-2