Polski frontend

Blog – SarvenDev

Encja powinna być zawsze poprawnym obiektem

Bardzo często w projektach z użyciem Doctrine, encja wygląda w ten sposób, że zrobione jest mapowanie odpowiednich pól, oraz do każdego pola utworzone są gettery oraz settery. Dodatkowo do każdego pola mamy odpowiednie adnotacje walidacji, a formularze walidowane są na encji. Czy to na pewno jest dobre podejście? <?php namespace App\Entity; use Doctrine\ORM\Mapping as ORM; […]

The post Encja powinna być zawsze poprawnym obiektem appeared first on SarvenDev.