Polski frontend

Frontlive.pl by Olaf Sulich

Elastyczność komponentów w React - kompozycja vs konfiguracja

Design komponentów to ważny aspekt budowania nowoczesnych UI. W jaki sposób tworzyć wydajne i elastyczne komponenty w React?