Polski frontend

Frontlive.pl by Olaf Sulich

Dostępność - top 10 najczęściej popełnianych błędów

Często gdy robię code review napotykam na te same błędy dostępności, powtarzają się one tak często, że postanowiłem zrobić listę najczęściej popełnianych błędów dostępności. Przy…