Polski frontend

Frontlive.pl by Olaf Sulich

Dostępność - czytniki ekranowe i testowanie

W poprzednich artykułach pisałem o dobrych praktykach, błędach i filozofii inkluzywności. Dziś pomówimy o czytnikach ekranowych i narzędziach do testowania dostępności. Zaczynajmy…