Polski frontend

devpebe.com | blog frontendowy

Dodawanie aliasu do partycji C w Ubuntu na Windowsie (WSL)

rzeczy najbardziej podstawowych, które ułatwiają codzienne czynności. W Ubuntu na Windowsie (WSL) przydatny będzie alias do partycji C.