Polski frontend

Artur Chmaro YouTube

Docker dla web developerów - live z Damian Naprawa

Zapraszam na live z Damian Naprawa (https://szkoladockera.pl) Porozmawiamy o: - Co to jest Docker? - Obraz vs kontener - Docker w zastosowaniu dla web developerów - Inne przykładowe użycia - Omówienie przykładowego Dockerfile - Czym jest Docker Compose? - Docker na produkcji? - Bezpieczeństwo - Częste błędy w pracy z Dockerem - Pytania i odpowiedzi #docker #webdev #dockerize