Polski frontend

Piotr Kowalski — JavaScript, Front-end oraz Node.js

Dobre praktyki w JavaScript: $ (dolar) w nazwie zmiennej

Piszę dużo w czystym JavaScript. Wprowadziłem do swojego stylu pracy pewien szczegół. Mianowicie ulepszyłem nazewnictwo zmiennych. W pewnym przypadkach (o których w dalszej części) zaczynam nazwę zmiennej od znaku dolara ($).

Chcesz dowiedzieć się dlaczego?

Po co mi dolar? Zadanie ⌨️

Zanim odpowiem na pytanie, spróbuj napisać kawałek kodu, który:

będzie pobierze username-a użytkownika z inputa sprawdzi, czy wpisana wartość nie jest pusta

Masz pomysł na implementację?

Prawdopodobnie napisałbyś coś takiego:

const username = document.querySelector('.username'); const userName = username.value; const isEmptyUsername = (userName.length === 0); console.log({ isEmptyUsername });

W takim przypadku aż kusi stwierdzenie, że zmienne username oraz userName są bardzo podobne, co może generować błędy.

Moja rada

W opisywanej przeze mnie sytuacji uprościłbym sobie życie i zastosował regułę:

Złota Zasada

Jeśli zmienna przechowuje referencję do elementu w DOM, poprzedź jej nazwę znakiem dolara. Poprzez element mam na myśli: Node lub NodeList. Jeśli używasz jQuery lub jakiejś innej biblioteki do komunikacji z DOMem, to zmienne przechowujące obiekty jQuery też poprzedzam znakiem dolara.

Powyższy kod przepisałbym do następującego:

const $username = document.querySelector('.username'); const username = $username.value; const isEmptyUsername = (username.length === 0); console.log({ isEmptyUsername });

Czytelniej?