Polski frontend

Przeprogramowani YouTube

Dlaczego powinieneś dbać o dostępność projektów?

Dlaczego powinieneś dbać o dostępność projektów? Dostępność, ang. accessibility, jest istotna z powodów moralnych oraz biznesowych. #webdevelopment #frontend #webdesign #dostepnosc #accessibility --- Styczeń Shorts Challenge: 9/10