Polski frontend

Web Dev Insider YouTube

DevTools / WebPageTest - efektywne testowanie wydajności frontendu wg procesu

28. września 2021 o godz. 20:00, podczas live'a, dogłębnie omówię narzędzia DevTools i WebPageTest oraz pokażę na ich podstawie prawidłowy proces testowania wydajności stron WWW, celem wysnucia prawidłowych wniosków. Kurs online Zoptymalizowany Frontend (ruszyła sprzedaż, specjalna oferta tylko do 30.09.2021, godz. 20:00!): https://www.webdevinsider.pl/zoptymalizowany-frontend