Polski frontend

Frontstack.pl

Decorator Design Pattern

Decorator Design Pattern, nazywany również po prostu dekoratorem lub nakładką, jest wzorcem projektowym, dzięki któremu będziemy mogli dynamicznie rozszerzać funkcjonalność posiadanych przez nas klas. Co ważne, funkcjonalności te nie będą dodawane do głównej klasy w postaci kolejnych metod. Nie będziemy również tworzyć dziesiątek podklas rozszerzających klasę główną. Zamiast tego, skorzystamy tutaj z tzw. dekoratorów w […]

The post Decorator Design Pattern appeared first on Frontstack.pl.