Polski frontend

FSGeek blog

D3.js - osie na wykresie

Nie ma wykresu bez dobrze opisanych osi, które mówią nam jak odczytywać dane z wykresu i co reprezentują. Są więc istotnym elementem, którego nie można pominąć. Na szczęście D3.js udostępnia nam grupę funkcji, które pozwalają w łatwy sposób dodać i dostosowywać wygląd osi.

Inne artykuły z serii o D3.js Tworzenie prostego wykresu liniowego Osie w D3.js

Do dodania osi możemy skorzystać z przygotowanych funkcji, które możemy podzielić na dwie grupy - pierwsza do tworzenia (osi pionowych i poziomych) i druga do dostosowywania wyglądu.

Do tworzenia osi mamy 4 metody:

axisTop() - oś pozioma, gdzie etykiety są powyżej osi axisBottom() - oś pozioma, gdzie etykiety jest poniżej osi axisLeft() - oś pionowa z etykietą po lewej stronie axisRight() - oś pionowa z etykietą po prawej stronie

Przy wywoływaniu każdej z metod możemy przekazać funkcję, która będzie mapowała nasze wartości z osi na pozycję w svg - możemy wykorzystać tą samą funkcję skali, której użyliśmy przy rozmieszczaniu punktów wykresu. Druga opcja to pominięcie tego przy tworzeniu osi i wywołanie funkcji .scale(). Musimy wybrać jedną z dwóch metod ponieważ bez tego nie powstanie oś i dostaniemy błąd.

Kolejne funkcje służą już tylko do dostosowywania wyglądu wykresu. Mamy tu kilka opcji, które możemy wykorzystać:

ticks(), tickArguments() - służy do ustawiania kroku wyświetlania etykiety (ile ich chcemy na wykresie) oraz do jej formatowania. Jeśli chcemy tylko ustawić formatowanie możemy skorzystać z tickFormat tickValues() - zamiast ustawiać ilość lub krok etykiety możemy bezpośrednio podać jakie etykiety nas interesują. tickFormat() - funkcja ustawiająca format wyświetlanych etykiet; najlepiej skorzystać tutaj z funkcji d3-format tickSizeInner() - ustawiamy długość słupków osi tickSizeOuter() - jest to wielkość krańcowych słupków osi (słupki, które ograniczają osie z obu stron) tickPadding() - odległość pomiędzy etykietą a słupkiem osi

Pomiędzy ticks i tickArguments jest tylko różnica w zapisie - tickArguments([10,'0.1f']) jest równy w zapisowi ticks(10, "0.1f").

Dodatkowo jeśli ustawiamy rozmiar wewnętrznych i zewnętrznych słupków na taką samą wartość to możemy, zamiast ustawiać osobno każdą wartość, wykorzystać funkcję tickSize().

Jak teraz wygląda dodanie takich osi? const axisX = d3 .axisBottom(walkX) .tickArguments([10, ".1f"]) // .ticks(10, "0.1f") .tickSize(3); const axisY = d3 .axisLeft() .scale(walkY) .tickValues([0, 12, 20, 25, 34]) .tickFormat(d3.format(".0f")) .tickSizeInner(2) .tickSizeOuter(1) .tickPadding(5); chart .append("g") .attr("transform", "translate(0, 370)") .call(axisX); chart .append("g") .attr("transform", "translate(20, 0)") .call(axisY);

Większość elementów opisałem już wyżej i jedyne co zostało do zrobienia to odpowiednie ułożenie osi. Aby to zrobić poprawnie musimy zerknąć jakie wartości ustaliliśmy przy skalowaniu wykresu - oś X przesuwamy 370px w dół natomiast oś Y przesuwamy o 20px w prawo. Ostatni krok to wywołanie funkcji, która wyrysuje nasze osie w elemencie g

Po dodaniu osi zaczyna to wyglądać jak prawdziwy wykres. Teraz możemy bawić się wykresem by dopracować wygląd, dodać animacje, tooltipy i inne elementy, które go uatrakcyjnią.