Polski frontend

devpebe.com | blog frontendowy

Czym są domknięcia (closures) w JavaScript?

Domknięcia to jeden z podstawowych mechanizmów działania JavaScript. Zobacz czym są domknięcia.