Polski frontend

RSS Feed | mwebs.pl

Czym Jest package.json i Dlaczego Widzimy Go w Większości Projektów?

Package.json jest to plik, który zawiera podstawowe informacje na temat projektu, a także wersję, czy listę zależności wymaganych przez aplikację. To właśnie plik package.json umożliwia npm uruchamianie projektu, skryptów oraz instalowanie zależności.