Polski frontend

devpebe.com | blog frontendowy

Czym jest Hoisting w JavaScript?

Hoisting to kolejny z podstawowych terminów w JavaScript. Znajomość tego zagadnienia często wymagana jest procesu rekrutacyjnego i pomaga w zrozumieniu działania kodu JavaScript. Czym jest hoisting? Hoisting (windowanie) mówi o tym jak działa JavaScript. W języku JavaScript podczas wykonywania kodu wszystkie deklaracje zmiennych oraz funkcji „przenoszone są na początek”, co oznacza że nieważna jest kolejność […]