Polski frontend

Web Dev Insider YouTube

Cumulative Layout Shift (CLS) ⚡️ - jak optymalizować? / Zoptymalizowany Front-end

Lekcja z kursu Zoptymalizowany Front-end (https://www.webdevinsider.pl/zoptymalizowany-frontend​) na temat optymalizacji Cumulative Layout Shift (metryki wchodzącej w skład Core Web Vitals, tak bardzo kluczowej z punktu widzenia postrzegalnej wydajności front-endu). #cls​​ #corewebvitals